Domov Predpisi, obrazci, razpisi Predpisi Občine Žiri

Odlok Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ZI 38 – Ob Jezernici