Občina Žiri prejela priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino z najnižjo specifično rabo energije v javnih objektih v letu 2017

29. 6. 2018 Izbrisan U. 656