Tudi žirovski otroci bi morali imeti pravico do sistematskih pregledov v domačem kraju!

2. 10. 2015 36