Ugodni krediti za podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah za občine Žiri, Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Železniki

3. 9. 2015 69