Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • članica, Mateja Velkavrh
  • član, Peter Podobnik
  • predsednica, Vesna Kranjc