Občina Žiri

Loška cesta 1, 4226 Žiri
Franci Kranjc
SI69533768
5883202000
SI56 0110 0010 0014 793
BSLJSI2X
SI56 0110 0547 0309 116
SI11 76465-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

04 50 50 700
obcina.ziri@ziri.si
Povezava

Predstavitev

1994
49
18
5018
Statistični urad RS
Povezava