Izdano gradbeno dovoljenje za Dom starejših

06.08.2020 Blaž K. (Urad župana) 1049