UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH ZA OBČINE ŠKOFJA LOKA, GORENJA VAS – POLJANE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI

23. 4. 2015 59