OBVESTILO: Zapora ceste Podčelo – Podlipa

9. 11. 2016 307