Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednica, Mojca Gantar
 • namestnica predsednice, Maja Rampre Erznožnik
 • Urška Eniko
 • Karla Križnar
 • Polona Kavčič
 • Anton Čadež
 • Andrej Oblak
 • Viktorija Rupnik
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, Mojca Gantar
 • namestnica predsednice, Maja Rampre Erznožnik
 • članica, namestnica, Karla Križnar
 • član, namestnik, Janez Novak
 • članica, namestnica, Doroteja Velkavrh
 • član, namestnik, Anton Čadež
 • član, namestnik, Jože Frelih
 • član, namestnik, Andrej Oblak