Večnamenska dvorana in povezovalni del šole

1774
Infrastruktura, Vzgoja in izobraževanje, Šport
8.496.285,55 €
EKO sklad, Fundacija za šport, Zakon o financiranju občin
1.723.706,00 €
V teku
Jobstova 22, 4226 Žiri
2009
2020 (prva faza)

Podatki o financiranju