Izdano gradbeno dovoljenje za Dom starejših

6. 8. 2020 Blaž K. 1438