JAVNO NAZNANILO O RAZGRINTVI IN JAVNI OBRAVNAVI PREDLOGA DELNEGA OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI ŽIRI.

22. 2. 2022 Andrej P. (Režijski obrat) 216