Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Žiri za volilno kampanjo - volitve predsednika RS

1. 9. 2022 Nataša K. (Urad župana) 103