Svet RECERO potrdil nove cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov  in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2021.

28. 5. 2021 Andrej P. (Režijski obrat) 303