Ugodni krediti za podjetnike, zasebnike, d.o.o.- je, društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah

4. 1. 2023 Nataša K. (Urad župana) 100